مطالعات

احواز ، تاریخی به عمق تمدن عیلام تسلسل تاریخی از زمان کهن تا عهد اسلامی

تاریخ احواز برای اکثر محققان و پژهشگران وحتی برای  بسیاری از مردم احواز بدرستی شناخته شده نیست  و به نوعی یک گسست های تاریخی طویلی در ان نهفته شده است. این مقاله بر آن است تا خلاصه یک تحقیق مطول که بصورت کتاب تحت عنوان ” تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان توسط  تاریخنگار احوازی با نام  حسین فرج الله چعب چاپ وبه تحرير در آمده است را در معرض همگان قرار دهد. در این کتاب نویسنده  سعی بر ان است تا تسلسل تاریخی و ارتباط انسانی بین چندین دوره ی تاریخی از سرزمین احواز را بر اساس شواهد تاریخی برای همگان ترسیم نماید. وی در این کتاب با استناد به شواهد تاریخی و کتب علمی وبصورت ماهرانه، انسان کهن در سرزمین احواز را با انسان کنونی در این سرزمین پیوند زده و پاسخگوی شبهات تاریخی ذهن محققان بوده و بر ادعاهای مغرضانه که سعی بر تصاحب تمدن عیلام داشته اند خط بطلان کشیده است.

حکومت عیلام

امپراطوری عیلام اولین حکومتی است، که در سرزمین احواز  توانست با اقتدار هزاران سال حکومت کند. در این باره، نویسنده  معتقد است  که  ارتباط گسترده ای میان عیلامیان و مردم احواز کنونی وجود دارد.

پژوهشگر معروف حسین فرج الله چعب در کتاب خویش “تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان” به موارد بسیاری اشاره نموده که ارتباط گسترده بین مردم عیلام در عهد کهن با مردم احواز در عصر کنونی را نشان می دهد، در این بین وی به زبان مردم عیلام در اواخر هزاره ی سوم و ارتباط آن با مردم کنونی احواز و همچنین، به لباس عیلامیان اشاره نمود ولباس عیلامیان را لباسی بلند شبیه به دشداشه ی مردم عرب کنونی  احواز و نیز عقال و چفیه ی عربی در نقوش عیلامی یافته است .  سکه های دوران عیلامی و مُهرهای این دوره، پادشاهان را با این نمونه  لباس  نشان میدهد و علاوه بر آن، وی معتقد است که وجود نامهای عیلامی پس از هزاران سال در میان مردم احوازکنونی، نشان از تأثیر فرهنگی و زبانی دارد. برای نمونه چنانچه امروزه به نامهای مردم عر ب احواز نگاه کنیم، هنوز در میان پیرمردها و پیرزنها نامهای عیلامی وجود دارد؛ نامهایی مانند شولی، نبراس، ایبیر، اشناوه، انتیشه و نام کوتی که از کوتی ناهونته گرفته شده و نامهای فراوان دیگری را می توان یافت. در مورد نقوش عیلامی و ارتباط آنها با خالکوبی زنان و مردان عرب – تمام مناطق جنوب استان عیلام  (ایلام)  و شمال احواز (خوزستان) تا بوشهر و جرون(بندرعباس) و حتی جنوب عراق – شایان ذکر است، که به طرز شگفت آوری بسیاری از خالکوبیهای مردم عرب دقیقا شبیه به نقوش جام نارونده و نیز شبیه به نقوش فرامین کوتی ناهونته ١ میباشند، که این شباهت بعد از هزاران سال – آنهم در میان مردمی که از نقوش عیلامی اطلاعی ندارند -تصادفی نیست، بلکه برگرفته از ارتباط مردم امروز با گذشتگان بوده، وباعث شده که این نقوش نسل به نسل همراه با نامها و اسطوره های عیلامی تا به امروز تداوم یابند. خالکوبی در ميان مردان و زنان عرب بسيار رواج داشته و کمتر کسی از بزرگسالان را میتوان یافت، که خالکوبی نداشته باشد. این خالکوبیها الگوها و نامهای فراوانی داشته و میتوان به خالکوبی “لامی” اشاره نمود  که در مناطق سوس و روستاهای اطراف رایج است. علاوه بر آن، در قالیبافی کنونی در احواز از الگوهای عیلامی استفاده شده، که به نقوش و طرحهای لامی معروفند.

متون و نقوش برجسته ی عیلامی، حضور امپراطوری عیلام را در سراسر شمال احواز (خوزستان)، مناطق جنوب تا بوشهر (لیان باستان) و شرق تا مرودشت (انشان باستان) نشان میدهد.

(بنگرید به: مجید زاده، یوسف.(1386) تاریخ تمدن ایلام. مرکز نشر دانشگاهی. تهران: چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص 1)

دیگر اینکه عیلامیان در طول تاریخ بلند خود بسیاری از صنایع عهد باستان را اختراع نمودند و میتوان از چرخ نام برد. این اختراع تحول فراوانی در حمل و نقل آن دوران تا به امروز ایجاد نمود. از دیگر ابداعات عیلامیان، میتوان از: آبیاری زمینهای کشاورزی، حفر کانالهای آبیاری، صنایع ساخته شده از مس، ساخت زیقوراتهای چند طبقه، سیلوهای نگهداری گندم، سفالگری و قالیبافی نام بُرد. اولین نمونه بافندگی بشر در چغامیش سوس یافت شده، که نوعی “دار قالیبافی” و وسایل پارچه بافی بوده است. عیلامیان با بهره گیری از فنون آبیاری توانستند سرزمین خود را به اوج آبادانی  و اقتدار برسانند. اتصال درّه و دشت (شوشان و انشان) در توسعه تاریخ و هنر عیلام نقشی تعیین کننده داشت واین دوره عهد تسلط عیلام بر دشتهای بین النهرين بوده است. در این دوره  بین النهرین برای تهیه ی مواد خام توسعه فرهنگی اش به دشتهای عیلام نیاز داشت. به این ترتیب، از طریق تجارت و یا جنگ با عیلامیان  سنگ، چوب، فلزات (مس، سرب، قلع، نقره) و سنگ (بازالت، مرمر، سنگ چخماق ورخام، اراگونیت و ابسیدین) و سنگهای نیمه قیمتی (عقیق، یشم خطایی، لاجور) و نیز اسبهای مورد نیاز خود را به دست می آورده و وارد میکردند.

( بنگرید به: هینتس، والتر.(1388). دنیای گمشدهی عیلام. ترجمه: فیروز نیا، فیروز.تهران:  انتشارات علمی و فرهنگی. ص11)

از مهمترین نقوش مُهرهای به دست آمده ی این دوره در شوش، نقش چفیه ی عربی است، که این نقش تا به امروز در میان مردم عرب متداول و رواج دارد.

تصویر: مجمسه مرد نیایشگر از کهن ترین نمونه های مجسمه سازی در شوش و به حدود ۳۳۰۰ ق.م باز میگردد.

در این تصویرعقال، چفیه و دشداشه عربی قابل مشاهده است.

(پاتس، دنیل تی.(1388) . باستان شناسی ایلام. ترجمه: باستی، زهرا.تهران:  نشر سمت. . ص: 88)

منبع عکس : کتاب تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان

این تصویر نقش مایه های اصلی سفالهای دوره اول شوش است. در این تصویر، نقوش چفیه ی مردم عرب احواز وبرخی از نشا نه های خالکوبی مشاهده می شود. دیگر اینکه ، “چلیپا یا صلیب شکسته” مشاهده می شود که این نشان در میان مردم عیلام رواج داشته و نشانی از چهار عنصر اصلی طبیعت بمعنی آب، خاک، باد و آتش است، که از نشانه های صابئین مندائیان میباشد. 

تقسیم بندی تاریخ عیلام

باستان شناسان، تاریخ عیلام را به چند دوره تقسیم نمودند که این تقسیمات در کتابهای مختلف بنا بر نظر باستانشناسان متفاوت است، اما آنچه مورد اتفاق همه ی باستانشناسان میباشد، آغاز تاریخ شوش و اولین یافته ها را شش هزار سال پیش از میلاد میدانند و اولین نوشته ها و آثار باستانی را مربوط به هزاره ی چهارم دانسته اند،  ولی متاسفانه از هزاره های پیش از آن آثار کمی برجای مانده است.

دنیل پاتس – باستانشناس استرالیایی – در کتاب باستان شناسی ایلام تقسیمات  دقیقی از دوران تاریخی عیلام داشته است، که عبارتند از:

دوره ی شوش 1

نخستین مدرک باقیمانده از دوره ی شوش 1 که در حدود سالهای 4395 پیش از  میلاد است، مربوط به تپه ی اکروپل یا قلعه فرانسویان میباشد. همچنین، گمانه زنی در محوطه تپه ی آپادانا نشان میدهد که محوطه در حدود 6/5 هکتار است و گمانه زنی در در محوطه ی اکروپل – که به لایه ی شوش 1 رسیده – در حدود 7 هکتار است. (سلوم، محمد داوود.(1384). فرهنگ اوژگان اکدی. ترجمه: کریمیان سردشتی، نادر.تهران: نشر سازمان میراث فرهنگی . ص225  به بعد. )

دوره ی شوش 2

تعیین یک جهت کاملاَ متفاوت در بناها، تغییر در اندازه ی آجُرها، و تغییر در مجموعه ی سفال های  و مبانی ، مهمترین مشخصه  دوره دوم در گمانه ی اکروپل 1 (تپه ی فرانسویان)است  . این دوره، سالهای 3800 تا 3100  پیش از میلاد را دربرمیگیرد. این دوره به دوره اروک نیز مشهور است. در این دوره، سوس به 25 هکتار گسترش مییابد و علاوه برسوس، دهنو و تپه ی ابو فندوه وسعتی مشابه سوس مییابند. وجود نقوش، دو تمدن در این دوره را اثبات می کند.

دوره ی شوش 3

باستانشناسان، دوره ی بین سالهای 3100 تا 2900 قبل از میلاد را، دوره ی سوس 3 نام گذاری کرده ا ند. در این دوره، خط میخی رواج بیشتری می یابد و به شکل گستردهای در عیلام منتشر میشود.

(پاتس، دنیل تی. (1388). باستان شناسی ایلام. ترجمه: باستی، زهرا. تهران:  نشر سمت. ص: 133)

عیلام میانه

عیلام میانه را در حدود 1500 ق. م د رنظر میگیرند. در این دوره، سه مرحله شناسایی شده است، که هر کدام را سلسله متفاوتی با نام بنیانگذاران یا نخستین فرمانروایان برجسته ی آن مشخص میکند، که عبارتند از: کیدینو یدها، ایگی هالیکها و شوتروکها. در این دوره، عنوان پادشاه شوش و انشان به کار میرفت.

نخستین مرحله ی این دوره عیلام میانه 1،  حدود 1500 تا 1400 ق م بوده است و از این دوره مدارک فراوانی در شوش به دست آمده است. نیز، در این دوره پادشاهی به نام تبتی اهر،  مکان جدید و مهم هفت تپه را بنیان نهاد. مرحله ی بعدی عیلام میانه 2 است  که حدود 1400 تا 1200 ق. م بوده  و با ازدواج میان اعضای خانواده شاهی مشخص شده است. در این دوران، یکی از مهمترین فرمانروایان عیلام اونتاش ناپیراش است؛ شخصی که دور عنتاش  را تأسیس کرد.

این شاهکار هنری را در پنج طبقه و برای خدای شوش ساخته شده و برای دیگر خدایان سامی جایگاهی مخصوصی بوده است.

منبع عکس : کتاب تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان

عیلام میانه ی 3 ، حدود1200 تا 110 ق. م است و زمانه ی سرنگونی کاسیها توسط شوتروک نهونته بوده است.

دوره ی عیلام نو

دوره ی عیلام نو از حدود 1000 ق. م تا سال 539 ق. م میباشد. باستانشناسان این دوره را به سه مرحله تقسیم نمودند تا مطالعه ی این دوره دقیقتر صورت گیرد.

عیلام نو 1 (حدود 1000 تا 743 ق م )  و دوره ی عیلام نو 2 ( 743 تا 646 ق م ) است و به دلیل درگیریها با آشوریان مدارک فراوان عیلامی و آشوری در دست باستانشناسان وجود دارد .  زیرا در این دوره درگیریهای شدیدی بین شاهان آشوری و شماری از فرمانروایان عیلامی صورت گرفته، که در این دوره عیلامیان اغلب با مردم جنوب عراق متحد بودند . این دوره، دوره ی فشار آشوریان به عیلام بوده و با هجوم اشوریان و کشتار مردم عیلام همزمان بوده  و در نهایت به مهاجرت عیلامیان  به سامره  وفلسطین منتهی گردید. آشور بنی بال در کتیبهای گفته است، که عیلامیان شوش را کُشتم و آنها را به سامره مهاجرت دادم.

(هینتس، والتر. (1388). دنیای گمشدهی عیلام. ترجمه: فیروز نیا، فیروز. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. )

بر طبق اسناد تورات، آشور بنی بال “شوشیها و عیلامیها” را به سامره در فلسطین برد (عزرا، 4 : 9-10)

منبع عکس : کتاب تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان

­- تصاویر مربوط به دوره ی حمله آشور و تصرف عیلام به دست اشوریان را به نمایش می گذارد.

در این تصاویر، پوشش عیلامیان شبیه به پوشش امروز مردم عرب احواز است.

عیلام در عصر هخامنشیان

عیلامیان پس از ضعف آشوریان اسیر قدرت دیگری شدند؛ یعنی ابتدا آشوریان به عیلام حمله کردند و پس از درگیریهای فراوان با عیلامیان و فتوحات زیاد، کم کم اشوریان نیز هم به ضعف و فساد دچار شدند.

اکنون نوبت چهره های جدید است، که در سال 522 ق. م وارد سرزمین عیلام گشته و دو قدرت بزرگ یعنی عیلامیان و اشوریان را ضعیف وناتوان یافتند، پس دو قدرت را تصاحب کردند.

(هینتس، والتر.(1388).  داریوش و پارس ها. ترجمه: صدریه، عبدالرحمن.تهران:  انتشارات امیر کبیر. چاپ سوم. ص:41)

عیلام در زمان اسکندر و جانشینانش (الیمائيس)

عیلام در دوره ی اسکندر مقدونی و سلوکیان و در حدود سال 321 ق. م  –  طی دوره اشغال سرزمین عیلام بدست هخامنشیان که از سال 522 ق. م آغاز شده بود – به دست ارتش اسکندر مقدونی برای بار دیگر مورد هجوم قرار گرفته و در هم شکسته شد و به دلیل انبوه اطلاعات گرد آمده در پی لشکرکشی اسکندر، شرح مفصلی از تمدن عیلام در زمان حکومت آخرین فرمانروای هخامنشی، داريوش سوم، در دست است  که از هیچ یک از پادشاهان پیش از او موجود نیست.

بعد از این رخداد، عیلامیان پس از سلوکیان تا زمان ساسانیان تحت سلطه ی هیچ حکومتی نبوده اند و در این دوران، سکه های عیلامی با نام پادشاهان عیلامی یافت شده، که نشان از استقلال حکومتی انان بوده است.

منبع عکس : کتاب تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان

تصاویر مربوط به دورهی الیمائیس؛ در این تصاویر لباس این افراد شبیه به لباس مندائیان احواز  است و پژوهشگران بر این باورند، که در این دوره دین مردم عیلام مندایی بوده است. عقال بالای سر پادشاه عیلامی اسکیر ماه و ستاره، چنگک ماهی گیری وفاله قابل توجه است. (جالب اینکه نام اسکیر همچنان میان مردم عرب احواز رایج است). همچنین، در این دوره زبان آرامی شرقی – همان زبان مندائیان – رواج داشته است.

عیلام در دوره ی ساسانیان

در دوره ی ساسانیان، عیلام همچنان با اقتدار به مسیر پُر فراز و نشیب خود ادامه میدهد. شوش، جندی سابورا – که مرکز تدریس علوم پزشکی به زبان سریانی بود – کرخ ، میسان، تستر(شوشتر)، رامز (رامهرمز)، اهواز، دورق، به عنوان مهمترین مراکز دشتی و همچنین لالی، ایذه و شیراز مراکز کوهستانی عیلام هستند.

(پاتس، دنیل تی.(1388). باستان شناسی ایلام. ترجمه: باستی، زهرا. تهران :نشر سمت. ص: 625)

پادشاهان دوره ی ساسانیان دشمنی عجیبی با عیلامیان داشتند . و در زمان شاپور اول و دوم تلاش کردند، تا بافت جمعیتی عیلام را برهم بزنند. به این ترتیب، در پی تبعید اسیران از انطاکیه (در ترکیه ی امروزی) در سال 256 میلادی به وسیله ی شاپور اول، وهمچنین تبعید دیگری  که در سال 261 میلادی رخ داد، ساسانیان  در یک اقدامی عجیب، تبعیدشدگان را به سوی سرزمین احواز امروزی وبه منظور برهم زدن بافت جمعیتی عیلامی  روانه نمودند. شاپور دوم در سال 309 -319  میلادی، اسیران را از شهر آمد (دیار بکر امروزی در مرز عراق و ترکیه) بسرا، تووانا، سینجر و دیگر مناطق عراق به سرزمین احواز کنونی مهاجرت داد.

(پاتس، دنیل تی.(1388). استان شناسی ایلام. ترجمه: باستی، زهرا. تهران: نشر سمت. ص: 637)

دیگر اینکه شاپور اول، اقدام به تبعید و قتل عام مسیحیان عیلامی شهر احواز و شهر سوس نموده و9000  تن از ساکنان فنیک در ترکیه را جایگزین انها کرد و مسیحیان بنی تغلب را به سرزمین احواز و ساکنان احواز را به کرمان تبعید کرد. همچنین شاپور ذو الاکتاف، قتل و غارت و تبعید مردم احواز را بزرگترین افتخار  دوره ی حکومت خود میدانست.

(همان، 657)

عیلام در عهد اسلامی

با ظهور اسلام وارتباط این سرزمین با مسلمانان دور جدیدی در عیلام آغاز شد. عیلامیان اولین کسانی بودند، که اسلام را پذیرفتند و اولین مساجد اسلامى در سوس و تستر(شوشتر)  و دیگر مناطق عیلامی ساختند.

(پاتس، دنیل تی. (1388). باستان شناسی ایلام. ترجمه: باستی، زهرا.تهران:  نشر سمت.ص: 66)

شوش در عهد اسلامی همچنان مانند دوره های قبل مرکز مهم دینی و تجاری بین شرق و غرب بوده و بسیاری از سفرنامه نویسان مسلمان حداقل یکبار به سوس، تستر، احواز، دورق، عسکر مکرم و دیگر شهرهای بازمانده ی عیلامی سفر کرده اند و از عظمت این شهرها سخن به میان آورده اند.

از مهمترین بناهای دوره اسلامی در شوش مسجدی در محوطه آپاداناست، که نشان از ادامه ی استقرار عیلامیان در عهد اسلام دارد و نیز شهر جدیدی در کنار این مسجد با عظمت ساخته شده، که ادامه ی شهر شاهی دوره باستان می باشد. شهر جدید پیرامون مسجد اسلامی مظهر تجمع جدید سیاسی – مذهبی است.

(پرو، ژان؛ دلفوس، ژنوییود.(1392). تاریخ و باستان شناسی شوش و جنوب غرب ایران. ترجمه: اقبال، هایده.تهران:  مرکز نشر دانشگاهی. ص: 245)

منبع عکس : کتاب تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان

تصاویر مربوط به بناهای اسلامی در آپادانا، تپه صنعتگران و دیگر مناطق شوش.

در این تصاویر بنای مسجد اسلامی (مربوط به قرن دوم هجری) حمام، کاروانسرا و خانه های مسکونی قابل مشاهده است، که نشان از استمرار زندگی در دوره ی اسلامی و مسلمان شدن عیلامیان شوش میباشد

در نهایت می توان گفت که تسلسل تاریخی، تمدن، فرهنگ، هنر و اداب ورسوم مردم سرزمین احواز نشان از آن یک حرکت سلسله وار و پویایی است که از قرن ها پیش اغاز گشته و علیرغم تمام موانع، در مسیر خود در حرکت است. در این مسیر پویا بارها این سرزمین توسط تمدنهای مختلف، قبایل و دولت های همجوار مورد هجوم قرار گرفته است و آخرین مورد آن اشغال این سرزمین توسط فارس ها در طی رژیم پهلوی ومیراث دار آن رژیم کنونی است ،لکن آنچه اهمیت دارد عدم تنازل وتسلیم  ملت احواز در برابر این حکومت هاست. علیرغم گذشت بیش از نه دهه از اشغال اخیر سرزمین احواز، و تلاش مضاعف رژیم های پیاپی فارسیسم به منظور حذف و آسیمیلاسیون کردن هویت مردم  این اقلیم، لکن مشاهده می گردد که  ارتباط فرهنگی بسیار نزدیکی بین مردم کهن عیلام و ملت کنونی احواز مشاهده می شود واین امر در نوع خود بی نظیر است و گواه این حقیقت تاریخی است که مردم کنونی احواز همانا بازماندگان ومیراث داران تمدن  کهن عیلامی هستند که برای آزادی سرزمین خود از دست دیگر تمدن ها وقبایل مبارزه نمودند. وبه تبع آن مردم کنونی احواز همچون نیاکان عیلامی خود برای کسب آزادی خویش ناامید نخواهند شد.

 

 (خلاصه کتاب تمدن عیلام و مردم عرب خوزستان، اثر حسین فرج الله چعب)

نوشته های مشابه

‫44 نظرها

 1. سلام ..مطالبتونخوندم و خیلی خوشجحالم از ایرانی و مسلمان نبودنم و به خودم افتخار میکنم که چجوری قومی که از صحرای بی آب و علف حجاز وارد یه کشور با تمدت کهن و دیرین میشود و چجوری دست به چپاول و دزدی و سعی در نابودی فرهنگ اون کشور میزند عاقای عرب حجازی اون جی که مسلمه و تو دنیاا ثایتت شدس از تاریخ ایلامیان و انچه که ثابت شدس ایلامیان مربوز به لرها بوده است تمام.عکس های که از مجسمه و کتیبه های لران با شلوارهای گشاد از ایلام به دست اومد این گواهی رو میدهد برای شما عربهای مسلمان کار راحتیست دزددی و راهزنی و حسادت انسان با پول صاحب شراف نمیشود برای شما تازیان که بنیان حکومت و دین و الخ از جعل دروغ خرافاته کاری نداره برای خودتون تمدن درست کنین این روزها هم ایران بدست اشخاص انگلیسی اداره میشه که دشمن فرهنگ ایرانن بلاخره روزی میاد به هه شما تازیان ثابت میکنیم دزدی اط تمدن کشور دیکر چه عواقبی داره همه میدونن شماها سعی در نابودی تاریخ ایران دارین از حسادت های چند هزار ساله بلاخره اون روز لنتقام هم فرا میرسه به امید اون روز ….

  1. اگه راست میگی که تمدن عیلام برای لرها بوده و به عرب ها ربطی نداره ، کلمات زیر را که اسامي عیلامی هستند با استفاده از زبان لری یا فارسی ترجمه کن
   دور انتاش جال ، قوتیک اینشوشیناک ، شوشن دارنا ، اینشوشیناک ، شیلح اخا ، کوک ناش اور ، شیمود وردش ، شلی ، نابی ریشا ایرتاش ، کیدین اودو ران ، شیلح اینا عمرو لاخ أمر ، تمار إيدو ، أتا حميتی اينشوشيناك ، مبادر ، زینوب ، تمیم ، زین ، هتو ، کدر لاعمر ، هانی ،
   اينها بعضي از اسامي ايلامي هستند .
   اصلا خود کلمه ايلامي را با استفادة از زبان خودت ترجمه کن ، سادش میکنم واست
   (ایل + أمتو ) يا (ايلات متو ) يا بلفظ خود عيلاميها ( ايلات متي )
   بعضى از أسامي مكان ها بعیلامی که فكر نكنم معنيشون رو بلد باشى و خيلياشون توسط حكومت عوض شده
   دورق ( شادگان ) ، دارخوين ، كارون ، كرخة ، شوش ، خارك ، باب هاني( بهبهان) ، خزامی ، کوت ، لالی، ميسان ، تكنى ( هفت تپه) ، زیغورات ، هیدال ، زهر ، کوره
   بعضی از كلمات عیلامی متداول بین عرب ها
   خرموش ، منقاش ،حنطه ، حوش ، بیت ، مرات ، زرقوم ، شلخ ، شلع ، شاذی ، کاروب ، یکرب ، دبس ،شبوط ، عکروکه ، کرش ، طرکاعه ، بزون ، لطش ، کرواطة …

   1. تمدن ایلامی طبق منابع یونسکو هشتاد درصدش در سرزمین های لرنشین هست پوشش لری همان پوشش ایلامی هست طبق چوغا وچغارزنیبل و مجسمه های زنان پادشاهی ایلامی هم همان لباس لری زنانه بلند و بزرگ هست ک لچک و تیسری و مینا هست و کاملا مشخصه دوم اینکه قاره کلماکره پل دختر خرم آباد تمام جواهرات ومفرغ ها متعلق به تمدن ایلام و پادشاهی ایلامیان هست و این مجسمه ک عربها جاهل میگن دشداشه وچفیه هست اشتباه هست بلکه لباس زنهای ایرانی هست ک به مرور زمان ساده شده و تغییر کرده مثل خیلی از آثار تاریخی دیگر و الان عربها فک میکنن دشداشه هست نه عربها ایران مهاجر هستن و ربطی به اقوام میانرودان ندارن

  2. جناب لر هندویی پشت کوه از آن لباسهای گشادت که مخصوص صخره نوردی است و از ادوار عیلامی بجا مانده عکس بزار تا ببینیم.

  3. موقعی که سامی ها توی این منطقه تمدن مثل سومریها و….الی ماشاءالله روداشتن شما در شرق روسیه کنونی در کوه های ارال بودیت

   1. این ثابت شده که سومریان چه از نظر نژادی و چه از نظر زبانی ارتباطی با نژاد سامی ندارند

  4. واقعا ناراحتم بابت کم لطفی بعضی از هموطنانم .وناراحتم بابت این شکاف عمیقی که سود جویان بین اقوام ایرانی انداختن .عرب چشم لر نداره لر چشم عرب نداره .ترک چشم فارس رو نداره بلوچ که از همه جا رانده شده.ای کاش درک می کریم ایران یعنی ترک .لر .بلوچ. عرب .ترکمن .مازنی .کرد و… فکرش رو بکنید عرب بگه خوزستان مال من وخدا حافظ ترک بگه ما هم استقلال می خوایم .کرد هم اعلام استقلال بکند. بلوچ هم برود. وهر قومیتی به سمت وسویی برو از ایران چی باقی می مونه پس هموطن بجای تاختن به همدیگر قدر هم رو بدونیم .واقعیت تاریخ رو هرچند تلخ قبول کنیم .اعراب خوزستان جدا از اعراب حجاز هستن .اعراب خوزستان .ایرانی هستن. همینطور که فارسی زبانان در چین وتاجیکستان وافغانستان . و سایر نقاط دنیا هستنی ولی ایرانی نیستن یا مهاجرن یا فقط فارسی زبانن اعراب هم به قبایل مختلف وقومیتهای مختلفی دارن مصر که اصلا خودشو عرب نمی دنه ولی عربی حرف می زنن.یمن.حجاز وعراق همه با هم فرق می کنن واهواز در عین عرب بود جدا از بقیه اعرابه چون ایرانی هستن . پس موجودیت هم رو قبول کنیم وبفکر آینده ایرانمون باشیم

 2. توصیه میکنم به شما عرب های جاهل کتاب دو قرن سکوت رو مطالعه کنین شما رو چه به تاریخ و فرهنگ مهاجر های یمنی

 3. بر اساس مطالعه ژنتیکنژاد ایرانی از طرف دانشگاه کمبریج و بی بی سی اولین نژاد ایران از تپه های ده هزار ساله جنوب غرب ایران منشا می گیرد و 97 درصد ژنتیک ایرانی دارند فقط سه درصد ناخالصی در خوزستان و نژاد عرب منطقه که مهاجر هستند دیده می شود بنابراین فرضیه عرب بودناز نظر علمی کاملا رد می گردد

 4. نام اهواز به هیچوجه در هیچ زمانی “احواز” نبود . و در عربی این نام اصلا نه معنی دارد و نه وجود دارد ، هوز و خوز از زبان لوری است و عیلامیان که در اصل خود را هلتمتی مینامیدند ، نیاکان لورتباران بودند ، کلمه هلتمتی هنوز بطریقی در زبان لوری وجود دارد . حضور اعراب هموطن در خوزستان حداکثر به دو قرن هم نمیرسد ، ولی پیش از طوایف پراکنده ایی فقط در انجا حضور داشتند انهم نه طوایف زیاد در خوزستان اکثریت مردم لورتبار هستند و اگر کسی لور نباشد بدون شک مهاجر است . حتا اکثریت عراق از تبار عرب نبوده و نیستند . البته در ایران همه هموطن هستیم اما نه اینکه برخی تاریخ و واقعیت را تحریف کنند .

  1. ایرانیهای بی اصل و نصب همچنان در حال تحریف تاریخ برید ببیینید اخه کدوم پادشاه عیلامی مانند شما ایرانیها با خواهرش عروسی کرده که عیلام بشه ایرانی

   1. دوست عزیز،ایلام هرچی که بوده باشه مطمئنا عربی نبوده،برادرمن آخه عرب کجا و تمدن و تاریخش؟

 5. خب من اصلا بحثی دیگه مطرح میکنم.
  بیاییم قبول کنیم عیلامیها چهار پنج هزار سال پیش لر بودن. خب بعد سرنگونی دولت عیلام این قوم چی شد؟؟؟ مسخره نیست یه قوم بگه من پنج هزار سال پیش حکومت بزرگی داشتم و یک دفعه کلا غیبش میزنه تا همین یکی دو قرن پیش دوباره ظهور میکنن و میگن دستا بالا ما اومدیم!
  پیوستگی تاریخی قوم چی میشه؟ هیچ اثر قابل توجهی از لرها نیست تا قبل از صد دویست سال پیش پس اون فاصله بین عیلام و عصر جدید کجا رفته بودن؟
  یه جوابم بدم به اون احمقهایی که نادانسته مثل توتی بدون مطالعه تکرار میکنن عربها تاریخشون کجا بود. حتی اگر دولت آشور اکدیها بابلیها عیلامیها رو عرب ندونیم تنها تاریخ یمن باستان برای شماها کفایت میکنه. جالبه بدونید اولین دولت در یمن دولت معینیان 1600 سال پیش از میلاد مسیح یعنی قبل از تشکیل دولت هخامنشی بوجود اومده پس یکم لا اقل بخاطر خودتون ببینید چی میگید. این حماقت البته از اونجا ناشی میشه که عربستیزها خواستن به این بیسوادها بفهمونن فقط حجاز عرب بوده و هیچ چیزی از تاریخ یمن نمیگن. شهر اسرار آمیز پترا هم بماند

  1. پاسخ و علمی بودن مطالب شما و اصالت قوم عرب در حد جملات توهین و اهانت شماست

 6. حسین_فرج_الله_چعب جاعل تاریخ #خوزستان بازداشت شد.

  وی تلاش می کرد با مدرک دانشگاهی ادبیات عربی، در مورد علم تاریخ و باستان شناسی اظهار فضل کند. اما به نظر می رسد تلاش وی در جهت تاریخ سازی پانعربیستی برای مردم عرب خوزستان ناکام مانده است.
  او همواره کوشش می کرد با پنهان شدن پشت لفاظی هایی مانند “ولی فقیه”، “نظام” ، “اسلام” برای خود پوشش امنی بوجود آورد. اما امروز دست این نوع از هویت طلبی برای همگان رو شده است.
  این نوع از تاریخ سازی از جانب فرج الله چعب که در جهت وطن سازی تخیلی برای اعراب خوزستان بوده، همواره مورد توجه گروه ها و احزاب تروریستی و تجزیه طلب #خلق_عرب قرار داشته است.

 7. خسته نباشید..
  مطالب را خواندیم..و نظرات دوستان را همچنین..
  من هم نظراتم را بدون تعصب عرض میکنم..
  اولا اعراب دارای تاریخ و پیشینه هستند و دارای تمدن و فرهنگ و آیین های خاص خودشون..
  اما اینکه تاریخ اعراب به عیلامیان برمیگردد بنظرم کاملا مضحکانه و احمقانه است!
  آن هم به استناد دشداشه و عقال و چند تا کلمه و چندتا خالکوبی!!
  و ندیدن خیلی چیزهایی که روشن کننده تاریخ است..کاملا متعصبانه به این قضیه نگاه شده است..
  بطور مثال..یک جوان ایرانی که در غرب کاملا خودش را با پوشش و فرهنگ غربی وفق داده اصل ونسبش ایرانیست یا غربی؟؟ آدمهای سطحی نگر غربی میبینن اما با کمی دقت و توجه میتوان پی برد ایرانییست!!
  حالا همین مورد رو درمورد آقای چعب عرض میکنم
  شما برای شناخت اصل و ول کردین چسبیدین به فرعیات گمراه کننده!!
  دوما ..
  اعراب خوزستان قدمت شون در خوزستان فقط پانصد سال بیشتر نیست در واقع اعراب خوزستان همان مهاجرانی هستند که از شام به سمت ایران و خوزستان رانده و طرد شده و در بین بختیاری ها ادغام شدند و آنها را پذیرفتند
  سوما..
  اعراب تاریخ خودشون را دارند چه خوب چه بد بهتره به همان اکتفا بشه اینکه خودشون رو به اقوام ایرانی بچسبانند حکایت همان تقلید راه رفتن کلاغ از بلبل میشود و راه رفتن خودشون هم یادشون میره

 8. مضحکترین مقاله ای که در زندگی خوندم اقوام عرب نژاد سامی دارن و از افریقا تا عراق حضور دارن نویسنده یک سفسطه کار بزرگ با سواد پایین

 9. حسین فرج الله چعب اعتصاب غذا کرد

  بعد از گذشت بيش از 5 ماه از بازداشت شدن بدون محاکمه، قطع حقوق و ممانعت از پیگیری هر وکیلی، و بعد از قطع شدن تماس هاى او با خانواده خود و منع آنها از ملاقات با او در زندان اینبار نويسنده و پژوهشگر محبوب اقدام به اعتصاب غذا کرده است تا صدای خود را به جهان و سازمانهای حقوق بشری برساند.

  نويسنده وپژوهشگر تاريخ «حسين فرج الله(كعبى) » از اهالى شعيبيه #شوشتر در ساعت 11 صبح 7 تيرماه 1398 در منزل خود توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شد و كليه كتب هاى او را مصادره كردند و او را به مكان نامعلومى منتقل كردند.

  حسين فرج الله فعاليت هاى فرهنگى و مدنى زيادى كرده است و در زمينه تاريخ تحقيقهاى زيادى داشته است. فرج الله در سيل اخير گروه هاى امدادگر مردمى متعددى تشكيل داده است و در شهرها و مناطق سيل زده كمك هاى شايانى به سيل زدگان كرده است.

 10. شماخوبین اصلا هرچی شما میگین درسته… فقط یه سوال شما با این ادعا چطور شد، اجدادتون زیر لنگای اتمام اقوام خوابیدن عجیبه بخدا اعراب، مغول، یونانیا، ترکها، مجاریا لامصبا این همه حقارت مگه داریم جم کنید کاسه وکوزتونو شما که ادعای ژن برتر دارین برین یه آزمایش dnaساده بدین متوجه میشن ازنسل یا اعرابین یا مغولا یا….

 11. تمدن ایلام به یکباره سر از خاک بر نداشته بلکه اقوام پیش از ایلام همچون لولوبی و گوتی و…در همان سرزمین بودند وآثار زندگی مستمر انسان از 160000سال قبل در لرستان و لالی و….یافت شد و به نقل از دانشمندان اقوام کوهستانی تمدن ایلام را ایجاد کردند حال عرب یعنی بادیه نشین و ربطی به این تسلسل انسانی قبل و بعد از تمدن ایلام ندارد و آثار ایلام و بعدها الیمایید در تمام خاک لرها یافت میشود و البته ایلام و الیمایید هرگز نسل کشی نشدند و هنوز در سرزمین خود که بخش اعظم آن سرزمین لر هاست ساکنند .

 12. مردم ایلام خود را هلمئتی می نامیدند و همسایگان عبری و سامی آنها را عیلام می گفتند .زبان تک خانواده داشتند که سامی نبود و خود دلیل بر عرب نبودن آنهاست چون اگر عرب بودن چرا زبان که حاصل هزاران سال است از سامی جداست .دانشمندان نژاد آنها را غیر سامی می دانند. ایلام با ورود اقوام مهاجر با آنها متحد شدند و امپراطوری هخامنشی را بنیان نهاد به طوری که زبان دیوانی هخامنشی ایلامی بود .و در دوره اشکانی الیمایید در همان مختصات که اکنون سرزمین لر هاست ایجاد شد .

 13. خب به فرض ماقبول کنیم خوزستان وعیلام عرب نبودند امااینجاجای سوال است که کشورایران بااین همه تنوع نژادی ودینی بازهم ایرانی خالص است وبقیه اقوام همه وارده به این سرزمین هستند ایاترک کرد لر بلوچ فارس عرب لک مازنی ترکمانی و…همه به ایران واردشدند؟من میگم نه،چرا؟چون ایران امپراطوری ایجادکرد وقسمت های ترکی راازترکیه وعربی راازعراق وبلوچی راازافغانستان و…به زوروخونخواری تصرف کرده وتاامروززیرسلطه فارسیسم باقی مانده است اهاکجای گویش فارسها فارسی است که میگن اعراب عربی رابه ماتحمیل کردن پس چراکردهاکه تاکنون درعراقن زبانشان تغییرنکرد وترکهاهمچنین ولرابازهم پس چرافقط فارسی تغییرکرد.کجای تاریخ بودکه لرهاوتاکنون نخل میکاشتند وماهیگیری باچوب یاهمان شبیه نیزه ماهی میگرفتن کجای تاریخ بودکه لرهادرجایی به اسم هورونیزارزندگی میکردندکجای تاریخ بودکه شرایط اب وهوایی سرزمین اعراب مثل خوزستان باسرزمین کوهستانی لری یکسان بود کجای تاریخ لربرداشتن مجسمه سازی وقایق ومعبدگاه ماننداعراب جاهلیت که همش بت ومعابدبت داشتندشهادت دارد وهمچنین لباس ،وجودحیوانات وجغرافیای مساوی بازمین اعراب،اهایک کلمه عیلامی بیاوریدوبه لری معنایش رابگویید،بعدش هم اصلاجایی درتاریخ دنیا ازاسم لری یادین لری یالباس لری حرفی یاحدیثی نیست حالابرای فارسها یاترکها یاکردهاشایدوتاریخشان مشهوداست امالر نیست بعدشم شمالرهاهم خانواده فارسهانیستید چون فرهنگ وتاریخ قوی نداریدخودتان رابه فارس های باکلاس چسباندید

 14. 1-شما لرها تا قبل میگفتید که ما مهاجریم و 2500 سال از شمال ایران به ایران مهاجرت کردیم ولی برای اینکه بتونید ثابتکنید که عیلامی هستید الان میگید مااز قبل در ایران حضور داشتیم!!!

  2-قلمرو اسنکدر مقدونی رو به اسم قلمرو هخامنشی میزنید و میگید که ما در قبل چنین سرزمینی داشتیم و افتخار هم میکنید!!!!

  3-در حالیکه شما به غیر از تخت جمشید هیچ اثری ندارید ولی بازهم میگید که هخامنش قلمرو بزرگی داشت!!!

  4-شاعر قرن 4 فردوسی اسم پادشان ایرانی قبل از خود رو میاره ولی اسمی از کوروش و داریوش نمیاره!!!پس این دو اسمی که همه ی لرها و بختیاریها و فارسها بهش افتخار میکنن از کجا امدن

  5-تا یه مدت به عرب های ایران عرب زبان میگفتید ولی بعد از اینکه عرب ها وارد خیابان ها شدن و اعتراض کردن (در نوروز97 یا 96 به دلیل توهین شبکه دو) الان به اونها میگید عرب های مهاجر که با توجه پادشاهی عرب تبار میشان(میسان) آنها مهاجر نیستن پس حرفتون رد میشه

  6-میگید که ترکها ترک زبانند که با توجه به گفته های کسروی ترک زبان بودن ترک ها رد میشه

  7-شما در دو راهی قرار گرفتید یا باید بگید پارسید و از نژاد کوروشید و یا باید بگید که عیلامی هستید چون این دو تمدن در دو بازه ی زمانی متفاوت در ایران حضور داشتند

  واقعا به خودتون نمیخندید که هم میخواید پارس باشید و هم عیلامی😂

 15. آثار هخامنشی در بسیاری نقاط کشور وجود دارند و البته در گیری آنها با یونان و مصر و..هم پهناوری سرزمین آنهاست
  دوما نسبت قوم لر و تمدن ایلام یا همان هلمئتی توسط تاریخ دانان اذعان شده نه خود قوم لر
  سوم چیزی به اسم نژاد خالص وجود ندارد و یک قوم هم از یک نژاد خالص نیست و در طول هزاران سال تمدن ایران نژاد های مختلف در تمام کشور پراکنده شده اند .
  چهارم سرزمین لرها آثار انسان های اولیه از ده ها هزار سال پیش و اقوام پیش از ایلام و سه دوره ایلام را دارد .با حمله آشوریان و نابودی شوش حکومت ایلام نابود شد ولی جمعیتی از مردم آن در همین سرزمین ماندند وبا ورود قوم مهاجر پارس با هم متحد شدند و چهارپادشاه اول هخامنشی هم در اینجا حکومت کردند .البته شاهان بعدی هم و زبان و خط ایلام را استفاده میگردند و شوش را هم بازسازی کردند .
  پنجم اگر لر ها تاریخ قوی ندارند یک لباس به قدمت چوغا بختیاری و موسیقی لری و تاریخ لر معرفی کن .چرا ترکها و عربها و کردها که خود آثار زیاد تاریخی دارند به دنبال مصادره ایلام که به اذعان تاریخدانان پروتو لر هستند میگردند.قوم لر با هر نام دیگری در طول تاریخ از لولوبی و گوتی تا ایلام و الیمایید و اتابکان لر و ایلخانان لر هزاران سال در ایران حضور دارد .

 16. در پژوهش های ژنتیکی انجام شده مشخص شده که اقوام مختلف تلفیقی از نژاد های مختلف ایرانی هستند مثلا یک قوم چند درصد آریایی و ترک و عرب و…هستند و البته انتظاری غیر از این هم نیست چون ایران با تاریخ هزاران ساله ودر چهار راه مهاجرت قرار دارد و جابه جایی نژاد های به دلیل جنگ و مهاجرت و تجارت و . اتفاق افتاده .ولی یک قوم می تواند درصد بالاترین از یک نژاد را داشته باشد .ولی اینجا جدایی طلبی پانها و انحصار طلبی خط بطلان می کشد چون تمام نژادها در تمام نقاط کشور حضور دارند مثلا ترکیه از مسئله نژاد ترکی بهره برداری داری میکند و درحالی که30 میلیون نفر کرد دارد آنها را ترک کوهی میگوید و پژوهش های ژنتیکی که تنها راه تشخیص نژاد هاست میگوید که تنها 10 درصد از مردم آن ترک هستند ولی نظریه اتحاد ترکها را مطرح میکند این گرگ خونخوار که با انتقال داعش و خرید نفت آن و پشتیبانی تسلیحاتی که وجودش به خون مردم سوریه آغشته است .حالا برای مردم آذربایجان دلسوز شده در حالی که نصف مردم ترکیه و آذریها هزاران سال جز ملت ایران بوده اند و به دلسوزی پدر خوانده داعش نیازی ندارند که فقط سود میخواهد و جان انسان برایش مطرح نیست.خاطره مبارزات بی امان صفویه و نادر شاه که هر دو ترک ایرانی بودند را مرور کنند.و بسیاری از ترکها ایران تعصب ایرانی شدید دارند و حتی رهبر کمونیست جدایی آذربایجان جرات نمی کرد به آذریها نفرت از ایران را پیش بکشد و بارها به ایران ابراز وفاداری کرد هرچند خائن به مملکت بود .

 17. سلام، جناب بختیاری من تجزیه طلب نیستم و صرفا برا جواب به بزرگنمایی ها و خیالپردازی های شما این موارد رو نوشتم
  بعد یه جوری میگی که 10درصد از مردم ترکیه ترکن که انگار از تک تکشون آزمایش DNA گرفتی
  همان طور که میدونی ترک ها و عرب ها و مغول ها و افغان ها و…. در ایران حکومت کردند از کجا معلومه که شما پارس ها(لر و بختیاری و فارس) خونی از این اقوام رو نداشته باشید!!!!
  به دلیل این که چنین آزمایش DNAدر ایران وجود نداره من میخوام لر ها رو با فارس ها از نظر ظاهری مقایسه کنم ،جناب بختیاری شما دارای سر و دماغ بزرگی هستید و همچنین رشد مو در شما بیشتر از سایر اقوام است یعنی اگر یک لر و یک فارس رو درکنارهم قرار بدن تفاوت شان براحتی قابل تشخیصه
  جناب بختیاری اول برو ببین خودت کی هستی و از کجا امدی بعد بیا درمورد ترک ها قضاوت کن😊

 18. گفتم تمام مناطق ایران نژاد های مختلف حضور دارند و نتیجه یک تحقیقات رو گفتم که نوشتن 10 درصد مردم فعلی ترکیه ترک نژاد هستند .در میان قوم لر سادات و عرب کمری و ترکها هم هستند و این یک حقیقت است ولی تو داری کتمان می کنی که از نژادهای دیگر در آذربایجان حضور دارند درحالیکه طبق تاریخ علت قیام بابک خرم دین مهاجرت زیاد اعراب به آذربایجان بوده یا تاریخ نگاران از حضور کردها و تات ها و ارمنی‌ها و یهودیها و…در آن سرزمین خبر داده اند.این حضور نژادهای مختلف در تمام نقاط ایران کمابیش وجود دارد .آریایی و ترک و سامی و…نژاد هستند و آذری و لر و ترکمن و فارس قوم هستند . یک قوم آن هم در سرزمین مثل ایران تشکیل شده از نژاد های مختلف است .البته تعداد ترک و آریایی و..در یک قوم ممکن است بیش تر باشد .

 19. تمام اقوام ایران دارای اشتراکات فراوان فرهنگی و زبانی و نژادی هستند و کسانی که به دنبال برتری نژادی و پای فشردن بر تفاوت ها.دارند به دنبال تجزیه ایران می گردند .کسانی که برای برخی اقوام دلسوز شده اند به دنبال منافع خودشان می گردند این را میتوان در وضع عراق و سوریه دید که شیوخ عرب پول و ترکیه نفرات را برای گروه ها از جمله داعش بردند و باعث مرگ صدها هزار انسان شده اند آذریها ترک ایرانی عرب های خوزستان عرب ایران هستند و اکثریت آنها به ایران وفادارند و به دلسوزی پدر خوانده داعش نیازی ندارند .

 20. سلام، تاریخی که برا خود ساختید داری ابهامات و سوالات زیادی است و وقتی که یکی بیاد انتقادی بکنه به اون پان ترک و یا پان عرب میگید
  الان جدیدا به اون برچسب داعشی رو هم میزارید!!!!!!

 21. دولت ترکیه90000نفر را که اکثر به داعش پیوستند از مرز خود به سوریه و عراق وارد کرد و نفت تولیدی مناطق داعش را خرید و پشتیبانی تسلیحاتی هم از آنها کرد.حال اسم دولت ترکیه رو چی میذاری داعش نیست یا کشورهای عربی که کمک های فراوانی از آنها کردند این است که مردم اقوام ایران که اشتراکات فراوانی دارند به اسم پان ترک یا پان عرب این مناطق را نا امن نکنند و هستی آنها و بقیه کشور را به خطر نیاندازند چون آنها فقط به دنبال سود هستند و خود آنها تفاوت های این اقوام ایران با خودشان را بهتر می دانند نمونه آن مبارزات دولت صفویه و نادر که ترک ایران بودند با عثمانی است.

 22. نقشه ی مزخرف داعش الاحوازیه که برای خودش کشیده را ببینید که تمام مناطق لر نشین را هم شامل شده که غلطی بیش نیست.ولی برای فریب عرب های خوزستان به اسم ایلام و. هستند که دروغ های بزرگی است .به اذعان تاریخدانان اگر تمدن ایلام بازمانده دارد همین قوم لر است .پس وظیفه اهل علم تاریخ است تا به یاوه های داعش پاسخ دهند.و مردم عرب خوزستان را از نقشه شیطانی آنها آگاه کنند .

 23. سلام
  جناب بختیاری ما بحث تاریخی داشتیم ولی کم اوردی، بحث داعش و تجزیه و…. اوردی وسط!!!!
  در ضمن اینو بدون که ایران ملک پدریت نیست و اقوام دیگری چون ترک ها وعرب ها و بلوچ ها و کردها و لرها و…… حقی در این سرزمین دارن و هرکدام شهید های فراوانی دادند
  ما بحث تاریخی داریم نه تجزیه ایران

 24. تو اصلا درست نمی خونی نوشته ها رو اگه دغدغه این مسایل نباشد هر چه اینها بنویسند مهم نیست ولی پشت این بحث ایلام که ربطی به عرب ها ندارد دنباله همان نقشه ایست که داعش الاحوازیه منتشر کرده که چرند و مزخرف و یاوه است .اتفاقا ایران ملک پدری تمام ایرانی ها از جمله بختیاری هاست .قرار نیست بیان هر چی خواستن بنویسند و جواب نشنوند. البته اگر ایران به این راحتی ها تجزیه میشد نوبت به اینها نمی رسید .ایران تا ابد خواهد بود با خوزستان و آذربایجان و خراسان و کردستان وخراسان و بلوچستانش

 25. نقشه مزخرف که داعش الاحوازیه منتشر کرده رو ببینید تمام مناطق لر نشین و سواحل خلیج فارس را هم بلعیده که غلط و یاوه ای بیش نیست .والان چند سایت هم تمدن ایلام را به عرب ها نسبت می دهند که مسخره است ولی باعث فریب عربها میشود که ممکن باعث نا امنی کشور شود و هزینه برای جان مردم از جمله عرب ها داشته باشد .وظیفه اهل تاریخ است تا پاسخ های محکم به این طمع ورزی ها بدهند و مردم عرب خوزستان را آگاه کنند .

 26. سلام ، جناب بختیاری از همون اهل تاریخ بپرس بهشون بگو باتوجه به اختلاف زمانی 1500 ساله بین عیلامیها و پارسها چطور میشه لرها هم پارس باشند و هم عیلامی!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
  واقعا ممنونت میشم جواب قانع کننده ای بم بدی
  اما اگر جوابی نداری خواهشا حرفی از آثار انسان ها ی اولیه و چرت و پرت های دیگه نزن. و اینو بدون که آثار انسان های اولیه هیچ ربطی به شماها نداره
  خواهشا جواب نداری چرت و پرت تحویلم نده

 27. اول درست بنویس از کجا معلوم خودت چرت نمی گی
  دوما چرا قوم لر از باقیمانده ایلام که توسط آشوری ها نابود شد و پارسها تازه وارد ساخته نشده باشه .یعنی تمام مردم یک قوم از یک نژاد هستند .زمانیکه دولت ایلام توسط آشوری ها سرنگون شد کل مردم ایلام نابود نشدند و با ورود پارسها دولت هخامنشی در همین سرزمین تشکیل شد .پس مردم فعلی این سرزمین از باقیمانده ایلام و پارسی ها و شاید مردم مهاجر دیگری ساخته شده .یک قوم میتواند از چند نژاد ساخته بشه .

 28. اگر عربها یک نقشه بکشند و تمام خاک آذربایجان را مثلا الاحوازیه بنامند صد در صد شما هم ناراحت می شوید در حالیکه که هیچ گاه عرب ها آنجا نبوده اند .
  سرزمین لر مکان زندگی مردم فعلی از هزاران سال پیش است و مهاجرت هایی به آن هم روی داده است .که جزیی از قوم لر شده اند چه نسل آن انسانهایی نخستین چه نیا ایلامی چه ایلامی چه پارسها چه عرب کمری چه سادات و چه بقیه مهاجر ها
  این دید گاه که یک قوم از یک نژاد ساخته بشه به کلی رد شده است و دلیل آن هم مهاجرت و جنگ وزارت و…است .

 29. گروه تروریستی داعش الاحوازیه در کنار داعش در تنفس سوریه حضور داشت و چندین بار نیروهای تروریستی تن در خوزستان دستگیر شدند و در یک حمله به رژه چندین نفر از مردم را به خاک و خون کشیده. همین گروهک نقشه ای مزخرف منتشر کرد که تمام سرزمین لر را هم شامل شده که مزخرف چرت و یاوه ای بیش نیست .و چند سایت هم تمدن ایلام را به عرب ها نسبت می دهند که مسخره و جوک است ولی باعث فریب مردم عرب خوزستان میشود که باعث هزینه برای جان مردم از جمله عرب های خوزستان است .پس تاریخدانان با دلایل علمی مردم عرب خوزستان را آگاه کنند .

 30. مگه شما پارس نیستید و کوروش رو پدربزرگ خودتون نمیدونید!!!!!!!!؟
  همان طور که میدونی پارس ها 2500 سال پیش از شمال ایران وارد ایران شدن و یه مهاجرن
  و این رو هم بدون که قبل از اینکه شما پارس ها بدونید ایران کجاس عیلام در جنوب غرب ایران بود و هیچ ربطی به شما نداره
  قصه ی خر و گرگ رو شنیدی!!
  یه روز یه خری گفت چمن آبیه و گرگ در جواب به اون گفت چمن سبزه بعد از کلی جر وبحث رفتن پیشه سلطان جنگل و ماجرا رو برا سلطان جنگل تعریف کردن و بلا فاصله سلطان جنگل گرگ رو زندانی کرد گرگ اعتراض کرد و گفت مگه چمن سبز نیست، سلطان جنگل گفت بله ولی چون با یه خر بحث کردی تو رو زندانی کردم
  برادر عزیز با توجه به این 7 مواردی که فرستادم باید بحث نمیکردی ولی متاسفانه همچنان به خریتت ادامه میدی منم بهتر دیگه باهات بحث نکنم
  خدانگهدار

 31. به این دلیل بهتر بحث رو تموم کنم چون میترسم به جرم انتقاد کردن، برچسب تجزیه طلبی بم بزنن و منو بندازن زندان
  پس یاعلی

 32. خیلی از آدم ها از خر هم نفهم ترن
  من کاملا مشخص برات توضیح دادم البته حرف من نیست نقل قولی از تاریخ دانان است اصلا فکر نکنم تو اصلا داخل ایران باشی یه سر به مردم منطقه خودت بزن متوجه میشی کل ایران از اقوامی با نژاد های مختلف ساخته شده این که یه عده عضو داعش الاحوازیه دنبال مشروعیت برا عربی بودن ایلام میگردند مشخصه طمع کردن. البته گه زیادی میخورن و به گور پدرشون خندیدن قوم لر امروز نیومده که به یاوه و غلطی جا خالی کنه معلوم نیست تو دنبال چی میگردی اگه خیلی با الاحوازیه همبستگی میخوای یکی از مناطق ترک نشین رو بهشون بده .اگه بحث تاریخی هم که دولت ایلام توسط آشوری نابود شد ولی مردمی از ِباقی ماندند که با آریایی های تازه وارد متحد شدند و دولت هخامنشی را ایجاد کردند پس لرها از دو مردم ایلام و پارسی و مهاجران بعد و نسل انسانهایی نخستین هستند مگر ثابت شود که کل ایلامی ها نسل کشی شدند که تاکنون چنین ادعایی نشده

 33. داعش الاحوازیه با چه منطقی نقشه مزخرف خودش را منتشر کرده که کل سرزمین لرها و کرانه های خلیج فارس را هم در برگرفته که غلط و یاوه و چرت و مزخرف است .این سایت‌ها به دنبال وصل تمدن ایلام و عرب ها هستند که جوک و مسخره است . البته این تنها برای فریب مردم عرب خوزستان است که دانشمندان باید پاسخ داعش الاحوازیه را بدهند و مردم عرب خوزستان را مطلع کنند

 34. عیلامی ها سامی هستند و عرب از نژاد سامی پس 2 +2=4
  عرب خوزستان بازماندگان تمدن عیلام هستند.
  فارس بختیاری ولر همگی مهاجر هستند که 2500 سال پیش به فلات ایران پا گذاشتند.
  دیگر سانسور 100 سال گذشته و تفسیر به مطلوب زمان حال بی فایده است زیرا پژوهش گرانی مانند آقای فرج الله چعب هستند.

دکمه بازگشت به بالا