مقالات

جوانان احوازی که به فعالیت های اجتماعی-فرهنگی روی آورده اند مراقب باشند

سوالی که امروز بیش از هر زمان دیگر مطرح میشود این است که مطالبات ما عرب های شمال خلیج عربی چیست؟ آیا مطالبات ما سیاسی است یا مطالبات ما فرهنگی و اجتماعی است که به تبلیغ و ترویج زبان، نمایش لباس قومی و ترویج آداب و سنن اجتماعی محدود شده است. آیا مطالبات ما فقط در زمینه آموزش نوشیدن قهوه، برپایی مضیف، هوسه (شعر حماسی)، شعر و شاعری، و سردادن شعار ”لغتی هویتی“ در شبکه های اجتماعی است؟ آیا توسل به این فاکتورها را می توان خدمت به ملت عرب نامید؟

دلیل طرح این موضوع این است که امروزه برخی از جوانان احوازی با تمرکز بر روی اعمال اجتماعی و طرد عمل سیاسی و فکری در جستجوی راهی هستند که بدون صرف هزینه های انسانی، سیاسی و اقتصادی به نتیجه  مطلوب دست یابند، لذا این دسته تنها به روشهایی اعتقاد دارند که جمهوری شیعه و طبقه حاکم در تهران در دستور کار خویش قرار داده اند و عوامل و شیوخ عرب را بر انجام آنها ترغیب میکند تا با ترویج فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی درمحیط عربی از شکل گیری حرکتهای اعتراضی سیاسی جلوگیری کنند و معنا و ماهیت مطالبات عربهای احواز را از مسیر حقیقی خویش منحرف سازند تا این اقلیت همچنان از نظر سیاسی و فکری عقب بماند و از نظر اقتصادی به حاشیه رانده شود و از دست یابی به حقوق اقتصادی و سیاسی خویش بازماند.

از اینرو سوالی که لازم است هر جوان احوازی از خود بپرسد این است که من و ما در جستجوی چه هستیم. اگر هدف بازیابی حقوق اقتصادی-سیاسی و تعریف هویت احوازی است پس جوان احوازی باید در قدم اول از خود بپرسد چگونه میتوان هویت عربی را احیاء نمود و حقوق اقتصادی- سیاسی، شأن قومی و منزلت اجتماعی از دست رفته این اقلیت قومی را بازگرداند.

آیا توسل به عمل فرهنگی- اجتماعی و آرایش خود به لباس عربی و گرفتن فیگور فرهنگی درکنار دله قهوه و سرودن شعر عربی کافی است یا اینکه برای تحقق این اهداف باید فاکتورهای سیاسی و اقتصادی نیز به این معادله افزوده شوند.

البته آموزش نوشیدن قهوه، شعر و شاعری، و برپایی نمایشگاه لباس های قومی کاری ساده است که از عهده همه جوانان برمی آید. اما عمل برمبنای فکر و ورود به دنیای سیاست در قدم اول نیازمند مطالعه، علم آموزی (نه مدرک گرایی) و داشتن تخصص در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و در قدم بعد نیازمند پرداخت هزینه سیاسی است و چون این دو گزینه برای بسیاری از مردم دردسر ساز و هزینه آور است لذا بسیاری از جوانان به فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی روی می آورند و در مسیری حرکت میکنند که نظام حاکم و طبقه شیعه عرب وابسته به نظام بر آن تاکید می کنند.

نظام حاکم و برخی از طبقه سادات و شیوخ برای نجات رژیم حاکم در تهران تلاش می کنند تا مسیر فعالیت جوانان عرب را حوزه فرهنگ و اجتماع سوق دهند تا این احساس حاکم شود که احوازی ها هیچگونه مشکلی ندارد و از این طریق از فروپاشی نظام شیعه در تهران جلوگیری کنند.

بررسی احوال، شرایط و اوضاع ملت احواز این موضوع را آشکار میکند که این اقلیت مشکل فرهنگی ندارد و آنچه مردم عرب از آن رنج میبرند اتفاقا بطورکامل سیاسی-اقتصادی است و در درجه اول به انزوای سیاسی- اقتصادی و تبعیض نژادی باز می گردد که توسط رژیم حاکم در تهران هدایت و سازماندهی می شود.  در درجه دوم مسئله بسیار حساس هویت عربی مطرح میگردد که در دستور کار نظام حاکم قبل و بعد از انقلاب بوده و تغییر بافت جمعیتی محل سکونت احوازی ها و تغییر تاریخ، فرهنگ، هنجارها و الگوهای اجتماعی عرب از اولویتهای حاکمیت در تهران است تا از این طریق عرب سامی به ایرانی آریائی تبدیل گردد.

از اینرو مشاهده میشود که برخی از جوانان، گروهها، احزاب بطور خواسته یا ناخواسته به دام سرویس های اطلاعاتی رژیم حاکم در تهران گرفتار میشوند و بدون آنکه بدانند در مسیری حرکت می کنند که سرویس های اطلاعاتی و اتاق کنترل تهران دستور میدهد.

این دسته از مدعیان احوازی که به فعالیت اجتماعی و فرهنگی باور دارند گاهی به نخبگان و متفکران عرب احوازی که در حیطه فکری و سیاسی فعالیت میکنند حمله کرده و هزینه هایی که این نخبگان میپردازند را مورد استهزاء قرار میدهند.

بنابراین جوانان عرب احوازی کاملا آگاه باشند که فریب دستگاههای اطلاعاتی و سیروسهای امنیتی جمهوری مدعی اسلام را نخورند و از افتادن به دام این دستگاهها وعناصرخودداری کنند. عمل اجتماعی- فرهنگی بدون عمل سیاسی هیچ معنایی ندارد. در نتیجه می توان گفت، از آنجایی که بسیاری از مفاهیم، تعابیر و اصطلاحات روزانه ما سیاسی هستند مقابله با عمل سیاسی و عمل در جهت انزوای نخبگان و متفکران حوزه سیاست یعنی خدمت به رژیم حاکم و خیانت به مردم احواز است.

احمد الناصری

مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسندگان مقاله می باشد و مرکز مسئوليتى در قبال آن ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن