مقالات

مسیری که در پیش رو داریم ( 3 )

تهاجم و دفاع : مسیری که در پیش داریم در یک جمله خلاصه می شود ، ” تهاجم و دفاع “.

تهاجم به چه و دفاع از چه ؟ تهاجم به رسوبات گذشته و زمینه های شکست های گذشته و عوامل آن ، و دفاع از دستاوردهای تمام این سالیان فدا و فداکاری . دفاع از دستاوردها ممکن نیست مگر در تهاجم به این رسوبات و علل شکست ها .

رسوبات گذشته چه هستند و چرا باید بر علیه آنها شورید و به پایه های آن تهاجم کرد ؟ در اینجا به عوامل اصلی این رسوبات و عوامل شکست اشاره مختصری می کنیم .

  • پراکنده کاری : یکی از رسوبات کاری که از گذشته بر مبارزات ما سایه انداخته ، پراکنده کاری می باشد . منظور این است که هر مبارزه ، دارای استراتژی و مراحل است . و هر مرحله دارای اهداف و تاکتیک های مناسب برای رسیدن به هدف مرحله ای و تحق آن است . وقتی مرحله مشخص شد ، نوع کار و ابزار آن و شیوه اجرای کار هم مشخص می شود . پس ما در اینجا با یک برنامه ریزی که اساس آن روی استراتژی مشخص خود ما سوار است ، عمل می کنیم . یعنی تمرکز روی اجرای برنامه مشخص تا رسیدن به هدف از پیش تعیین شده می باشد . پس با هر آن چیزی که این تمرکز را از بین می برد ، تحت هر بهانه و استدلالی مبارزه می کنیم و نباید بگذاریم این تمرکز کند شده و انرژی افراد به کارهایی که توی برنامه نیست و یا خود بخودی پیش می آید ، هدر بدهیم .
  • سازمان نیافتگی : با امور و تجمعات و برنامه های سازمان نیافته به شدت برخورد کنید و نگذارید فضای کار داشته باشند . از جلسات بحث تا انجام کارهای افشاگرانه تا ارتباطات و بسیج مردم و جذب نیرو ووو همه چیز باید سازمان یافته باشد . یعنی در مجموعه به بحث گرفته شود و با فرمان و تقسیم وظایف ، انجام گیرد .
  • دشمن را دست کم گرفتن : یکی از موضوعاتی که همیشه از آن ضربه می خوریم ، دست کم گرفتن دشمن است . دست کم گرفتن دشمن در نفوذ توی مناسبات تا شناسایی سریع بعد از هر کاری ، تا امکان نابودی و متلاشی کردن ما . حکومت ایران با انجام دستگیری ها و پس از مدتی آزاد کردن افراد ، این ساده نگری را دامن زده که نیروهای امنیتی در هر حال نفر را آزاد می کنند وو . در صورتیکه در شرایط سخت بگونه ای دیگر عمل می شود . همچنین دست کم گرفتن دشمن در تبدیل دشمن به دوست و تبدیل دوست به دشمن . و یا به انحراف کشاندن مسیر مبارزه با طرح شعارهای انحرافی . و بالاتر از همه اینها استفاده از همه امکانات امنیتی و نظامی برای متلاشی کردن مقاومت و مبارزه ملت عرب الاحواز .
  • عدم تصفیه عناصر مردد و مشکوک

در تصفیه عناصر مشکوک و مردد نباید سهل انگاری و تردید داشته باشید . مسیری که در پیش داریم ، بسا مهمتر از این است که با شک و دودلی نسبت به این یا آن فرد ، طی کنیم . باید در این زمینه بسیار هوشیار برخورد کرده و هم زمینه های نفوذ را از بین ببریم ، هم خود عناصر را شناسایی کرده و از صفوف خود دور کرده با آنها برخورد افشاگرانه کنید تا در جایی دیگر نتوانند نفوذ کرده و در وقت مناسب ضربه خود را وارد کنند .

  • جدا شدن کامل از طرز فکر قبیله ای و فرقه گرایی

با توجه به تهدید تفکر قبیله ای و منطقه ای ، که همگی آنرا احساس می کنیم ، یکی از کارهای اصلی مجموعه ها ، رساندن این پیام که ، باید به مبارزه ملت عرب الاحواز بمثابه یک ملت نگاه کرده و با هرگونه گرایش به این یا آن قبیله و عشیره با تمام قدرت مبارزه کرد . باید به افرادیکه به مجموعه ها می پیوندند و یا خود به تشکیل مجموعه های جدید بعنوان شبکه های نیرویی ، می پردازند بعنوان یک اصل مبارزاتی گفت و آموزش داد که گرایش قبیله ای مسیرما را با بن بست مواجه خواهد ساخت و مبارزه ملت ما را از بین خواهد برد و در یک جنگ داخلی و یا یک شرایط هرج و مرج ، ما را با شکست سنگین مواجه خواهد ساخت . یعنی مجموعه هایی تشکیل بدهید که قبل از هر چیز بنام ملت الاحواز مبارزه کنند و خود را در کادر همان مجموعه سازمان یافته که در زمان مشخص ، تبدیل به سازمان و تشکیلات ملت الاحواز خواهد شد ، خواهند دید .

واقعیت این است که شرایط برای ایجاد سازمان سیاسی و رهبری سیاسی ، کاملا آماده است ، بشرطی که از آن نهایت استفاده را بکنیم . سازمان سیاسی و رهبری و کادرهای مبارز آن ، در همین شرایط ساخته و پرداخته می شوند و در همین مبارزه ، تجارب و آموزش لازم را خواهند دید . امید است که از هم اکنون شروع کنیم .

 

عبدالخالق جرفی

مسئولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده نویسندگان مقاله می باشد و مرکز مسئوليتى در قبال آن ندارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن