رویدادهای مهم ملت های غیرفارس در ماه آپریل ٢٠٢٠
  مقالات
  30/04/2020

  رویدادهای مهم ملت های غیرفارس در ماه آپریل ٢٠٢٠

    مقدمه:  در گزارش این ماه، مهمترین موضوعی که به آن پرداخته شده است؛ همانا مسئله سرکوب ونقض حقوق زندانیان…
  فرهنگ ایرانی–اسلامی وتضاد بين فارسيزم واسلاميزم
  مقالات
  29/04/2020

  فرهنگ ایرانی–اسلامی وتضاد بين فارسيزم واسلاميزم

  مقدمه پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه ساختار سیاسی حاکم در جغرافیای کنونی ایران غیر متمرکز بود و این سرزمین…
  جنبش ۱۵ اپریل ۲۰۰۵ احواز، نقطه عطف مبارزات ملت احواز
  مطالعات
  16/04/2020

  جنبش ۱۵ اپریل ۲۰۰۵ احواز، نقطه عطف مبارزات ملت احواز

  مقدمه احواز نزدیک به نود سال است كه اسير نظام فارسیسم است. در اين مدت این اقلیم همواره كانون نزاع…
  نگاھى توضيحی در باره “حاکمیت ملی”؛ استراتژی سياسى “حزب مردم بلوچستان”
  مطالعات
  05/04/2020

  نگاھى توضيحی در باره “حاکمیت ملی”؛ استراتژی سياسى “حزب مردم بلوچستان”

  مقدمه “حاکميت ملت بلوچ ” درسرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد وتصويب حقوقی جوامع همسايه نيز رسيده بوده…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن